< terug naar adventskalender

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaard je automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dat sluit niet uit dat er toch incorrecte informatie kan te vinden zijn. Gemeente, OCMW en Autonome Gemeentebedrijven Tervuren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik van die informatie en kan niet worden aangesproken op de al dan niet volledigheid van de informatie.

De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Gemeente, OCMW en Autonome Gemeentebedrijven Tervuren kunnen de informatie steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging wijzigen of verwijderen.

De publicaties of informatie op deze website zijn – tenzij anders vermeld – eigendom vanFestive Company / Gemeente Tervuren.

De informatie en/of afbeeldingen of video’s mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd naar derden. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van Festive Company / Gemeente Tervuren  Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen namelijk onder de bescherming van het auteursrecht of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.

Op deze website staan links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Festive Company. Gemeente, OCMW en Autonome Gemeentebedrijven Tervuren staan. Festive Company, Gemeente, OCMW en Autonome Gemeentebedrijven Tervuren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de externe website waar de gebruiker naar kan doorlinken.
De gemeente is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe publicaties die automatisch gegenereerd worden op onze website (cfr. activiteitenkalender).

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, door IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Die informatie wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit om individuele personen te identificeren. Jouw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden. Zo wordt je privacy bewaard.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, kan je contact opnemen met de dienst lokale economie via ondernemen@tervuren.be.